Notiser

Oslo, blakk? Neppe!

Det er brukt 200 millioner kroner på OL-prosessen. Det aller meste er skattefinansiert forbruk gjennom den kommunale etaten Oslo 2022.

Tallene for prosessen har vært publisert tidligere, men dagens oppslag kommer på Aftenposten.no.

Politikere som har støttet OL-prosessen så langt, bør ikke klage over dårlig kommuneøkonomi!

Tags:

Mest lest

Arrangementer