Ukategorisert

Hurra for redusert statlig eierskap

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

–Regjeringen vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap. Statlig eierskap skal begrunnes særskilt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har lagt frem eierskapsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» for Stortinget.

Staten har et omfattende eierskap og eier blant annet en tredjedel av verdien på Oslo Børs. I tillegg er staten eier i en rekke hel- og deleide selskaper. I eierskapsmeldingen ber regjeringen om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper.

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be Stortinget om fullmakt til helt eller delvis å kunne selge statens aksjer i selskaper hvor staten ikke har en særskilt begrunnelse for sitt eierskap. Cermaq og Flytoget er blant disse selskapene (se fullstendig liste under).

Regjeringen vil også fremme forslag om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg Gruppen ASA og Telenor ASA.

(Deler av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet) Les: Dagens høring: Problemet er det statlige eierskapet, publisert i 2012.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer