Ukategorisert

Få søkere til millioner av kroner

Ikke alle tilskuddordninger har like god oppslutning. For én av ordningene går søknadsfristen ut onsdag 1. oktober.

Det kryr av støtteordninger i Norge. Mange av ordningene er skattefinansierte. Det er faktisk så mange ordninger, at det er foredragsholdere som reiser rundt i landet for å informere om alle ordningene som eksiterer.

I år er en ny ordning etablert. Det er tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra overskuddet til Norsk Tipping. Potten er faktisk på 93 millioner kroner. Like før søknadsfristen gikk ut hadde Lotteritilsynet mottatt knapt 20 søknader.

Det ville ikke vært en ulempe om det ble en opprydding i antall støtteordninger i regi kommuner, fylkeskommuner og staten.

Mest lest

Arrangementer