Ukategorisert

Medlemmene fikk bestemme

Mange politiske parti kan lære av Senterpartiet, et parti som gjennomførte uravstemning blant medlemmene om Oslo2022.

Avstemningsresultatet viser klart og tydelig at senterpartimedlemmene er motstandere av OL i Oslo i 2022. Det ble avgitt 8 835 stemmer. 29,7 prosent har svart ja, mens 65,4 prosent har svart nei. 4,9 prosent vet ikke, ifølge tallene partiet har publisert på eget nettsted.

Senterpartiet kommer dermed til å stemme imot den skattefinansierte statsgarantien når saken kommer til Stortinget.

Årsaken til at medlemsavstemning er bra i OL-saken, er at saken har dukket opp midt i valgperioden. Saken har ikke vært grundig behandlet i partiene. Dermed er heller ikke ja eller nei til OL programfestet i valgprogrammene som er politikernes kontrakt med velgerne.

FrP har behandlet saken
FrP behandlet OL-saken på landsmøtet og landsmøtet bestemte naturlig nok at partiet skal være motstander av et skattefinansiert OL i Oslo.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer