Ukategorisert

Debatt om NRK

Dersom regjeringspartiene virkelig legger opp til en debatt om NRK, er det en debatt som er svært velkommen og som mange aktører bør delta i.

Kårstein Eidem Løvaas, Høyres mediepolitiske talsmann, ønsker en debatt om hvor mye skattefinansierte penger NRK skal få i fremtiden. Samtidig åpner Høyre for nettbetaling på NRK.no, ifølge Dagens Næringsliv.

Det vil ikke være flertall for å legge ned/privatisere NRK i overskuelig fremtid, for å være forsiktig i antakelsen. Det bør uansett ikke dempe debatten, tvert imot.

I Norge er kringkastingsavgiften en skatt alle med fjernsynsmottaker i prinsippet skal betale. Det betyr ingen ting om du benytter NRK eller ikke. Denne skatten har Stortinget økt jevnt og trutt de siste årene. Det har gitt NRK mye penger, omtrent fem milliarder kroner, som gir et høyt aktivitetsnivå. NRK har mange radiokanaler, tre TV-kanaler og et omfattende nettilbud. Hver lytter og seer NRK har, er en utfordring for aktører som ikke mottar skattefinansierte overføringer. Politikerne har, og vi tar alle under samme kam, gitt NRK fantastiske vilkår sammenlignet med konkurrentene.

Det er et stort flertall i Norge som ønsker NRK som et statlig selskap, men det må være mulig å få flertallet til å innse det urimelige med at staten konkurrerer ut private aktører. NRK trenger ikke tre TV-kanaler, en haug med radiokanaler og et gigantisk nettsted.

NRK gir i dag tilbud som er naturlig å gi for kommersielle aktører. Det bør politikerne gripe fatt i. Flere enn liberalister vil være tjent med lavere skatt og et statlig medieselskap som har begrenset med oppgaver.

Mest lest

Arrangementer