Ukategorisert

Regjeringen vil bruke mer penger

Fellesnevneren for alle de politiske partiene på Stortinget, er økt bruk av skattefinansierte penger. Ikke en gang Høyre og FrP bruker mindre penger!

Onsdag klokken 10:00 startet finansminister Siv Jensen sin gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Noen vil si forslaget er et skritt i riktig retning, men et lite skritt betyr lite for en stor del av befolkningen.

Regjeringens foreslår å øke bruken av oljepenger med 17 milliarder kroner i 2015, til 164 milliarder kroner. Bruken av oljepenger svarer til 3,0 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, opp fra 2,8 prosent i 2014.. Vår økonomi er og blir oljedopet!

Det er positivt at regjeringen lover en reform for avbyråkratisering og effektivisering i 2015 som skal gi insentiver til mer effektiv drift. Slike reformer er helt nødvendig om politikerne skal kunne videreføre skattefinansiert velferd. Bruken av skattefinansierte penger må bli smartere, og finansministeren fokuserte en del på dette i talen i Stortinget.

Regjeringens forslag innebærer justering av skatte- og avgiftsnivået med knapt 8,3 milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner bokført. Politikerne, både i posisjon og opposisjon, vil bruke ordene ”skatte- og avgiftslettelser”, men summen er veldig lav sammenlignet med hva borgerne betaler inn av skatter og avgifter. Derfor er ordene ”justering av skattenivået” langt bedre å bruke. Det er positivt at regjeringen fortsetter å trappe ned formueskatten, og en del arbeidstakere får litt lavere inntektsskatt. Færre må også betale toppskatt, om Stortinget vedtar regjeringens forslag.

Regjeringen ønsker også å gjøre endringer på bilavgifter. Det blir lavere avgifter i en rekke kategorier, og Siv Jensen & co foreslår å fjerne årsavgiften på campingvogner. Dette utgjør ikke så mye penger i den store sammenhengen, men beviser at det er mulig å kutte skatter og avgifter helt dersom viljen er tilstede.

Regjeringen rører ikke kringkastingsavgiften. Det betyr at borgere som mener dagens TV-skatt er for høy, trolig vil mene det samme om ett år. Høyre og FrP mener du fortsatt skal betale 2.729,16 i TV-skatt, helt uavhengig om de bruker NRK eller ikke. Sånn sett er budsjettforslaget å videreføre den sosialdemokratiske tradisjonen vi dessverre har blitt vante til.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer