Ukategorisert

Ros til DLFerne

Når aktivitetene nå blir samlet i det nye partiet Liberalistene, er det viktig å huske på jobben Vegard Martinsen & co har gjort i Det Liberale Folkepartiet.

Det Liberale Folkepartiet ble aldri et folkeparti. De liberalistiske ideene og grundige redegjørelsene slo aldri an hos befolkningen. Partiet omfavnet en liten menighet, men i menigheten var det personer som gjorde en viktig og god jobb slik at ideer ble spredt. Vegard Martinsen er utvilsomt én av dem vi bør ære.

Mye tyder på at vi snart har hørt det siste fra Det Liberale Folkepartiet, selv om ingenting er vedtatt. Fylkeslag planlegger årsmøter med målsetning om å samle medlemmer og aktiviteter i partiet Liberalistene. Ingen stygge brudd, bare en ny fase i kampen for økt frihet.

Det Liberale Folkepartiet har vært et så godt parti, at Liberalerens Bent Johan Mosfjell har stemt på partiet. Det sier ganske mye!

Rogaland DLF har allerede innkalt til ekstraordinært årsmøte med forslag om å oppløse fylkeslaget. Etter at fylkeslaget er oppløst vil tiden på møtet bli brukt til å danne interimsstyre av Liberalistene, hvis alt går som planlagt for styre og stell i Rogaland.

Innbydelsen til ekstraordinært årsmøte i Rogaland kan tyde på at sentrale tillitsmenn gir Det Liberale Folkepartiet aktiv dødshjelp. Måtte partiet dø på den mykeste og fineste måten, for det fortjener partisliterne!

På nettstedet Stemdlf.no er det masse informasjon, blant annet i form av nyhetskommentarer. Lyst å slå ihjel noen timer foran PCen, bruk litt tid i databasen som er etablert i regi av DLF.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
7 years ago

Vegard Martinsen og DLF har ingen troverdighet, se feks:
http://konradstankesmie.blogspot.no/2012/05/objektiv-islamskepsis.html

andy
andy
7 years ago

Vil snarere hevde at det er Konrad som mangler enhver form for troverdighet, men smaken er som kjent som baken.

Konrad
7 years ago

1) I motsetning til Andy begrunner jeg mitt poeng.
2) Jeg er ikke et politisk parti og stiller ikke til valg.

andy
andy
7 years ago

Nei, Konrad. Det å «begrunne» sitt poeng ved å vise til at man selv har sagt det samme tidligere vitner ikke om annet enn lettvinthet og omtrentlig omgang med sannheten.
At du videre har mage til å linke til diskusjonen som du så tydelig tapte og som så tydelig åpenbarer at du leser utsagn slik «som fanden leser bibelen» og frenetisk vrir og vender på det motparten har sagt bare for å få innsiste ord – har jeg vanskelig for å kommentere på en respektfull måte.

Konrad
7 years ago

Vegard Marthinsen er en blant flere «liberalister» og objektivister med liten troverdighet, eksemplifisert med følgende utsagn fra Marthinsen: «Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet. Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av… Read more »

Konrad
7 years ago

Flere «liberalistiske» synspunkt fra Martinsen: «Alle muslimske miljøer må overvåkes nøye. Alle som viser at de er islamister må rettsforfølges: islamisme er å betrakte som en kriminell konspirasjon.» Tidligere forsøkte også Martinsen å forklare Heimdal-drapet (http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/09/15/546973.html) med strenge regler for næringsetablering og drosjeløyver. Anders Giæver kommenterer i VG DLFs og Martinsens underlige synspunkt slik: «Obama er nemlig en demagog og en sjarlatan, ifølge Det Liberale Folkepartiet. (Som ikke må forveksles med det originale DLF som brøt ut av Venstre på 70-tallet og kom hjem igjen på slutten av 80-tallet. «Nye» DLF består av «konsekvente liberalister»). I en merkelig artikkel på… Read more »

Fra arkivet