Ukategorisert

Tvangsarbeid for kvinner

Fra siste halvdel av 2016 kan kvinner være statens slaver gjennom Forsvaret, altså gjøre en jobb mot sin vilje.

Det er et stort politisk flertall på Stortinget som innfører kjønnsnøytral verneplikt. Landsmøte etter landsmøte i partiene har gått inn for ordningen.

På nettstedet Forsvaret.no, under pekeren verneplikt, står det skrevet at jenter født fra 1. Januar 1997, kan møte til førstegangstjeneste siste halvdel av 2016.

Selv om det er mulig å komme seg unna militær førstegangstjeneste for de fleste, er det fortsatt en del som blir tvunget inn mot sin vilje. Nærmere slaveri er det vanskelig å komme!

Liberale mennesker bør være motstandere av verneplikt, uten å skille mellom tjenestene. Militær førstegangstjeneste er like ille som Sivilforsvaret, og kjønnsnøytral verneplikt er dobbelt så ille som om bare unge menn blir innkalt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer