Ukategorisert

Fokus på personvern i Unge Venstre

Unge Venstre har fokus på personvern på landsmøtet som blir arrangert om få uker.

Det nærmer seg et nytt landsmøte i Unge Venstre. Liberale ungdomspolitikere har møte i Larvik 24. til 26. oktober. Én av de viktigste sakene er den politiske plattformen for perioden 2014 – 2016.

Forslaget til plattform, utkast to, er lagt ut på Unge Venstres nettsted. Det er mange gode standpunkt i forslaget som landsmøtet skal behandle.

Unge Venstre fokuserer i stor grad på personvern, også i plattformen for inneværende periode. Likevel er det lov å påstå at Venstres ungdomsorganisasjon går enda lengre for å ivareta personvernet for store deler av befolkningen i den nye plattformen.

Forslaget i den nye plattformen:
«Vil grunnlovsfeste retten til privatliv. I dagens samfunn bør det bli et sterkere vern rundt det å leve et liv i privat sfære uten å bli utsatt for overvåkning og andre inngrep i ditt privatliv. Retten til privatliv skaper trygge rammer for mennesker. Denne retten må også sikres i en
digital hverdag.

Ønsker å styrke Datatilsynets myndighet, blant annet ved at de skal kunne trekke tilbake konsesjoner og tillatelser og ha anledning til å utstede dagbøter for overtredelse av regelverket. Personvernets stilling må skjerpes i personopplysningsloven.

Vil kraftig avgrense anledningen til lagring av DNA-informasjon. DNA-informasjon fra mistenkte må slettes ved frifinnelse. DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser. Et slikt vedtak må opprettholdes av en domstol etter en viss tidsperiode om informasjonen fortsatt skal lagres.

Vil begrense overvåkningen i samfunnet. Derfor må det innføres avgifter på overvåkning av det offentlige rom. Dette vil særlig heve terskelen for private overvåkningsinitiativ, som for eksempel bruken av overvåkningskameraer».

Lykke til med personverndebatten!

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Ytringsfrihet – den viktigste rettighet av alleYtringsfrihet – den viktigste rettighet av alle
  Frihet til å ytre seg er selve grunnlaget for et fritt samfunn.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?