Ukategorisert

Dette henger ikke på greip!

Sammenlignet med strafferammen for andre kriminelle handlinger, er det ulogisk at personer som kjører snøskuter ulovig skal få fengsel inntil to år.

Politidirektoratet og Økokrim foreslår å heve strafferammen for overtredelse av motorferdselsloven. I dag blir slik ”kriminalitet” straffet med bøter.

Politidirektoratet og Økokrim ønsker å gi et klart signal om at brudd på motorferdselsloven ikke aksepteres og det vil avskrekke mennesker fra å bryte regelverket, ifølge NRK.no.

Det er Miljødepartementet som har sendt forslaget på høring for å endre motorferdselsloven. Regjeringen ønsker å liberalisere loven og høringsrunden avdekker at enkelte aktører ønsker å utvide strafferammen for lovbrudd.

Mest lest

Arrangementer