Ukategorisert

Umulig å forsvare boplikt

For fremskrittspartipolitikere skal det være umulig å forsvare boplikt på en god og troverdig måte.

I dag ble det kjent at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har sendt på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom, ifølge Regjeringen.no.

Dette er en prinsipiell sak og det er en sak om den private eiendomsretten. Eier må i størst mulig grad få bestemme over egen eiendom og regjeringens forslag vil styrke den private eiendomsretten om hovedintensjonene i forslagene får politisk tilslutning.

Selv om vi muligens kan vinke farvel til boplikten om ikke så lenge, er det fortsatt andre lover og forskrifter som innskrenker frihet over eiendom. Du vil altså ikke være herre over egen eiendom, selv om boplikten forsvinner.

Sylvi Listhaug. FrP og regjeringen skal ha ros for at noen endelig tar fatt i saken om boplikt på en ordentlig måte. Boplikten har vært og er et overgrep, bare smak på ordet; boplikt!

Mest lest

Arrangementer