Ukategorisert

Lavere innbetaling av oljeskatt

Det er nedgang i skatteinngangen sammenlignet med samme periode i fjor.

Ved utgangen av september var det betalt inn 673 milliarder kroner i skatt. 673 milliarder kroner er utrolig mye penger, penger som gir politikerne mye makt i hvordan Norge skal være organisert. Selv om skatteinngangen er høy, er det tilbakegang på 14 milliarder kroner sammenlignet med 2014.

Det er innbetaling av oljeskatt som gir redusert skatteinngang.

Statistisk sentralbyrå har publisert tall fra skatteregnskapet, september 2014.

Skatt er et verdispørsmål
Skatt er et verdispørsmål på linje med andre verdispørsmål. Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat.

Ikke glem at politikerne er helt vanlige mennesker. Det finnes altså ingen supermann eller superkvinne i regjeringen, på Stortinget eller i kommunestyret. Det er ingen logiske grunner for at politikerne skal disponere en stor del av dine penger.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer