Ukategorisert

Viktig å debattere valgordningen

Ingen fasit er tilgjengelig og det bør bety evigvarende debatt om valgordningen.

Ved kommunevalg har velgerne betydelig innflytelse over hvem som skal utgjøre kommunestyret/bystyret. Både gjennom partivalg og gjennom personvalg på partilistene. Selv om velgerne har betydelig med innflytelse på valgoppgjøret, er ikke oppslutningen om kommunevalget imponerende høy. Det er heller ingen ting som tyder på at personvalg gir ekstremt sterke folkevalgte forsamlinger. En politiker er en politiker uansett valgordning, for å være nedlatende ovenfor politikerne. Å være nedlatende er ikke spesielt klokt. Mange politikere ofrer mye for å gjøre oppgaver vårt system krever at mennesker gjør.

Ved stortingsvalg har velgerne mye mindre makt. Det er nominasjonsprosessen i hvert enkelt parti som bestemmer rekkefølgen på kandidatene. Velgernes jobb er å velge parti. Heller ikke denne modellen har gitt den perfekte folkevalgte forsamling.

Det er profilerte personligheter, politikere som ofte er i mediene som trolig vil tjene på et system med personvalg. Mye medieomtale er derimot ingen garanti for et godt virke. Det kryr av eksempler på politikere som har vært populære i befolkningen, uten at de har gjort en god jobb for borgerne. Hva som er en god jobb som politiker er selvfølgelig vanskelig å definere.

I flere av partiorganisasjonene har det vært en utvikling der medlemmer har fått mer å si enn bare oppmøte på nominasjonsmøte. Det har blitt gjennomført runder der medlemmer får komme med forslag på kandidater og uravstemninger. Alle nyvinningene Liberaleren vet om i partiene, har en målsetning om mer makt til medlemmene.

Liberaleren er én av aktørene som gjerne ser at det kommer store endringer i valgordningen. Vi ønsker en mer rettferdig valgordning der hver stemme teller likt. Vi ønsker å utvikle ordningen med personvalg. Vi har i tillegg vært forsvarer av lavere stemmerettsalder og e-valg. Det er ikke sikkert at våre forslag gir et bedre demokrati, men det vil styrke mottoet; vi har de politikerne vi fortjener! Det i seg selv bør være en styrke.

Utgangspunktet for denne artikkelen, var NRK-oppslaget «Disse kunne vært på Stortinget om du fikk bestemme mer».

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer