Ukategorisert

Kriminaliteten stupte under terrortrusselen

Da Norge opplevde terrortrussel i sommer, stupte kriminaliteten i større byer. I hvert fall hvis vi skal ta medieoppslag fra i sommer på alvor.

–Mye politi i gatene er ekstremt forebyggende, sa politistabssjefen i Oslo til Osloby.no.

I dag ble ekstraregningen kjent gjennom regjeringens tilleggsbevilgning på til sammen 77,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Tilleggsbevilgningen skal dekke kostnader ved håndteringen av terrortrusselen mot Norge. Selv om pengene er skattefinansierte, virker ikke 77,5 millioner kroner ekstremt mye satt opp mot fordelene den økte innsatsen ga.

Det ville vært morsomt å se et kost/nytte-tall på om økt politi i gatene er så lønnsomt som det vi kan få inntrykk av. Hvis økt beredskap gir kraftig redusert kriminalitet, altså færre krenkelser av eiendomsrettigheter, er det fristende å foreslå at sommerens aksjon bør bli normalsituasjon i Norge.

Det er mange ulemper med å fylle opp pengebingen til politiet. Mer penger gir trolig ineffektiv drift. I tillegg har etaten bra med ressurser allerede, uten ekstra beredskap. Også innenfor politiet bør prioritering være et nøkkelord.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer