Ukategorisert

Ny vernepliktdebatt i Sverige

Den nye forsvarsministeren i Sverige åpner for å innføre verneplikt igjen. Skulle det skje, vil Sverige gå tilbake til slaveriet der utvalgte innbyggere blir tvunget til å jobbe for staten.

Det positive med utspillet som får omtale på Sverigesradio.se, et at forsvarsminister Peter Hultqvist krever bred politisk enighet i Riksdagen om Sverige skal gå inn for kjønnsnøytral verneplikt. Bred enighet i dette spørsmålet er tvilsomt, ettersom Sverige for få år siden innførte et profesjonelt forsvar. Tilhengerne av frihet kan umulig skifte side så fort i et så viktig prinsipielt spørsmål?

Det er de vanlige argumentene forsvarsministeren bruker for tvang, nemlig Forsvarets forankring i befolkningen og tilgang på personell.

Socialdemokraterna var imot endringene i 2010, men har akseptert dagens system med profesjonelle soldater. At dagens system er akseptert, bør være god nok grunn til å videreføre ordningen som gir svensker en stor grad av frihet i sine beste ungdomsår På dette området har norske politikere en del å lære fra Riksdagen i Sverige.

Tags:

Mest lest

Arrangementer