Ukategorisert

Flertall for milliardkravet

Politikere som var motstandere av Oslo 2022 og som argumenterte om bedre anlegg uten OL, må føle seg forpliktet av det siste vedtaket til Norges Idrettsforbund.

Idrettsstyret har vedtatt at det skal jobbes for at det skal bevilges én milliard over statsbudsjettet til idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden 2015 til 2022, ifølge Idrett.no.

Under debatten om Oslo 2022 ble anleggssituasjon påpekt av mange OL-motstandere. Nå har det politiske flertallet fått en utfordring av idrettstyret, en utfordring det skal bli vanskelig å komme seg ut av.

Ulempen med flere skattefinansierte anlegg, er at enda mer blir presset inn i skattefinansierte budsjett med de ulempene dette gir. Det er trangt i budsjettene uten denne idrettsmilliarden og skattetrykket er allerede altfor høyt. I tillegg bør ingen borgere gjennom tvang betale for noe de ikke ønsker å støtte.

Liberaleren er én av få aktører som kan være motstander av idrettsmilliarden, uten at det kolliderer med det vi skrev under OL-debatten. Dessverre er vi ganske alene om det.

Mest lest

Arrangementer