Ukategorisert

Større stat med H/FrP-regjering

Vi går en dyster fremtid i møte om ikke regjeringen og regjeringspartiene klarer å effektivisere den statlige driften.

For det er ingen av de andre partiene i dagens storting som har forutsetninger for mer effektiv drift gjennom partiprogrammene enn Høyre og FrP. Det vil være fallitt for drømmen om lavere skattefinansierte utgifter og et enklere Norge om Høyre og FrP mislykkes. Mye tyder på et mislykket forsøk.

Fra mars 2013 til mars 2014 økte antall ansatte i statsforvaltningen med 3296 personer, viser tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ifølge NRK.

Da Erna Solberg dannet regjeringen burde hun endret departementstrukturen drastisk for å gi et signal om at regjeringen ønsker færre statlige byråkrater og dermed reduksjon i den statlige staben som omfatter forskjellige sektorer. Det skjedde ikke, selv om det ble gjort endringer. Fiskeri inngår nå i Næringsdepartementet, for å nevne et eksempel. Signaleffekten er viktig, men bortsett fra retorikk har denne regjeringen gitt få signal på hvordan de skal stoppe at staten eser ut.

Og ja, staten eser ut. 3296 flere ansatte i statsforvaltningen på ett år er bekymringsverdig.

Mest lest

Arrangementer