Ukategorisert

Vil analysere NRK

For politikerne som ønsker så like konkurransevilkår som mulig, bør virksomheten til NRK bli begrenset uten spesielle utredninger.

Skattefinansierte NRK tar lyttere, seere og lesere fra private aktører som lever av oppslutning. NRK driver tjenester som er i konkurranse med private aktører.

I dag har Kulturdepartementet utlyst oppdrag for å analysere en del av den statlige virksomheten.

–NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner. Samtidig er regjeringen opptatt av at konkurransen og mangfoldet i det norske mediemarkedet fungerer. Utredningene skal gi et kunnskapsgrunnlag for NRK-meldingen og bidra til at NRK kan drives mest mulig effektivt. Derfor lyser vi ut disse to oppdragene nå, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det ene oppdraget gjelder konkurransemessige virkninger av noen av tjenestene som NRK leverer i dag. Utrederen skal primært vurdere NRKs nyhets- og aktualitetstjenester på nett. Utrederen skal også identifisere andre NRK-tjenester og kanaler som kan ha vesentlige konkurransemessige virkninger. Dersom utreder finner at noen av NRKs kanaler eller tjenester har vesentlige konkurransebegrensende virkninger, skal utreder vurdere om den samlede virkningen av tjenesten likevel vil gi publikum en samlet merverdi, ifølge Kulturdepartementet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer