Notiser

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

Summerer vi opp alle velferdsytelsene blant personer i alderen 15-66 år får vi 842 500 ytelsesmottakere i 2010, men antallet reduseres til 793 200 når vi justerer for at en person kan motta mer enn én ytelse, melder Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer