Ukategorisert

Brevene burde ikke vært sendt

Dersom liberale politikere hadde gjort jobben de skal gjøre, ville brevene Lotteritilsynet har sendt ut vært unødvendige.

Selskap og spillere må få gjøre avtaler og borgerne må få bruke egne penger på ulike veddemål. Spill er et spørsmål om frihet. Liberaleren ønsker en politikk med mye frihet, mens formynderne på Stortinget regulerer så mye som mulig. Det vil være skuffende om dagens stortingsflertall ikke gjør radikale endringer på spillpolitikken i løpet av denne fireårsperioden.

Den siste tiden har Lotteritilsynet sendt ut brev til utenlandske spillselskap. Det er også sendt ut brev til norske kjendiser som har avtaler med utenlandske aktører. Tilsynet har i brevene informert om det norske lovverket.

Det er ikke Lotteritilsynets som er problemet. Tilsynet følger kun opp vedtak fattet av politikerne. Byråkratene i tilsynet gjør jobben Lotteritilsynet er satt til å gjøre. Politikerne kan endre arbeidsinstruksen gjennom å vedta ny politikk. Det bør politikerne gjøre!

Dette regner Lotteritilsynet som brudd på lotteriloven og pengespilloven:
• tilbyr nordmenn å delta
• har norsk språk og norsk kundestøtte.
• tilbyr spill i norsk valuta
• tilbyr spill på norske fotballkamper eller andre norske spillobjekt

En ny spillpolitikk blir utredet, en politikk der utenlandske aktører får konsesjoner i det norske markedet. Det vil være utrolig skuffende om dagens stortingsflertall ikke sørger for liberalisering av spillpolitikken!

Mest lest

Arrangementer