Ukategorisert

Eiendomsskatt betyr trolig mer skatt

Basert på erfaringer fra mange kommuner, vil en statlig eiendomsskatt gi politikerne mer penger.

Det er Tankesmien Agenda som i et notat går inn for statlig eiendomsskatt. Basert på erfaringer fra mange kommuner, vil dette bety økt skattebyrde for mange borgere. Det vil gi politikerne mer penger, penger som sørger for vekst i offentlig sektor.

Agendas forutsetning er smartere beskatning, ikke økt skatt. Den målsetningen har ikke stor troverdighet.

Det blir hevdet at staten subsidierer norske boligeiere med mange milliarder kroner gjennom store rentefradrag på boliggjeld. Politikerne bør forenkle skattesystemet, gjerne gjennom flat skatt, samt avvikle ordninger med fradrag. Dessverre er viljen til å gjøre slike grep liten.

Liberalister vil ha lavere skattetrykk, mye lavere skattetrykk. Ingen ting tyder på at statlig eiendomsskatt vil redusere skattetrykket. Vi kan ende med dagens skatter og avgifter, inkludert inntektsskatt, pluss statlig eiendomsskatt.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
7 years ago

«Det blir hevdet at staten subsidierer norske boligeiere….»

Dette er ikke en påstand, men et faktum.

Andreas
Andreas
7 years ago

Nja, faktum og faktum. Det kommer vel an på hva man legger i ordet subsidiering. At staten unnlater å innkreve skatt/avgifter/etc. vil jeg ikke kalle subsidiering, med mindre man jobber ut fra at all din inntekt egentlig er statens og det bare er dens velvilje som bestemmer hvor mye du selv får utbetalt. Jeg skal være den første til å være med på at en av mekanismene bak skakkjøringen av boligmarkedet i deler av landet har å gjøre med at bolig beskattes særdeles fordelaktig i forhold til andre spare og investeringsformer. Har du ti millioner til overs slipper du billigere… Read more »

Kj
Kj
7 years ago

Det var en sober innrømmelse fra Andreas. Lik beskatning av alle eiendeler vil også favorisere eiendom, da «investering» i eiendom kun øker tilbudet av eiendom i de tilfellene det bygges ut, og det er en relativ liten andel av eiendomsmarkedet. Men ja, vi må senke skattene på produktiv virksomhet, samtidig som vi øker skattene på eiendom, som tross mottar fordelen av stort sett alle offentlige investeringer og realøkonomisk vekst i det private. Liberaleren har nok dessverre rett i at de som er i front for økt eiendomsskattlegging ikke har som formål å senke skattene totalt, ei heller provenynøytralitet. Til gjengjeld… Read more »

Fra arkivet