Ukategorisert

Eiendomsskatt betyr trolig mer skatt

Basert på erfaringer fra mange kommuner, vil en statlig eiendomsskatt gi politikerne mer penger.

Det er Tankesmien Agenda som i et notat går inn for statlig eiendomsskatt. Basert på erfaringer fra mange kommuner, vil dette bety økt skattebyrde for mange borgere. Det vil gi politikerne mer penger, penger som sørger for vekst i offentlig sektor.

Agendas forutsetning er smartere beskatning, ikke økt skatt. Den målsetningen har ikke stor troverdighet.

Det blir hevdet at staten subsidierer norske boligeiere med mange milliarder kroner gjennom store rentefradrag på boliggjeld. Politikerne bør forenkle skattesystemet, gjerne gjennom flat skatt, samt avvikle ordninger med fradrag. Dessverre er viljen til å gjøre slike grep liten.

Liberalister vil ha lavere skattetrykk, mye lavere skattetrykk. Ingen ting tyder på at statlig eiendomsskatt vil redusere skattetrykket. Vi kan ende med dagens skatter og avgifter, inkludert inntektsskatt, pluss statlig eiendomsskatt.

Mest lest

Arrangementer