Ukategorisert

Høyre-velgere vil ha politikere med mye makt

En ny undersøkelse viser at mange Høyre-velgere, i tråd med Høyres politikere, synes det er greit med et høyt skattetrykk.

Se bort fra debatten om regjeringens forslag til statsbudsjett. Skulle Høyre og FrP få igjennom forslagene i Stortinget, vil Norge fortsatt ha et høyt skattetrykk. Sammenlignet med alt borgerne betaler i skatter og avgifter, er det småpenger regjeringen har foreslått i lettelser.

58 prosent av Høyres velgere sier nei til store skattekutt, og mener nordmenn betaler «passe» skatt. Bare 37 prosent støtter regjeringen i at det norske skattenivået er for høyt, ifølge Klassekampen.no.

Det er tankesmia Agenda som står bak undersøkelsen som Klassekampen omtaler.

I mediene blir det fremstilt som store uenigheter mellom partiene på Stortinget, både mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF – og øvrig opposisjon. Faktumet er at det er bred politisk enighet om de store linjene og det er nyanser som skiller partiene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer