Ukategorisert

Et viktig signal

Det er viktig, og nokså nytt i Norge, at vi har en finansminister som signaliserer skattekutt.

Det gjør Siv Jensen på Aftenposten.no.

Å redusere skatter og avgifter er frihetsvennlig politikk. Borgerne får ikke reell valgfrihet før politikerne kutter skattetrykket drastisk.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom ettersom politikerne foretar valg for borgerne.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mest lest

Arrangementer