Ukategorisert

Debatt om finansieringsmodell

Det er en fare for at TV-skatten vil leve videre i overskuelig fremtid, men analysen av finansieringsmodeller for NRK AS kan gi debatt om lisensen slik vi kjenner den i dag.

Kulturdepartementet har fått overrakt en analyse av finansieringsmodeller for NRK AS. Analysen er foretatt av Menon Business Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet som del av forarbeidet til den varslede stortingsmeldingen om NRK.

Dokumentet er publisert på Regjeringen.no.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres