Ukategorisert

Debatt om finansieringsmodell

Det er en fare for at TV-skatten vil leve videre i overskuelig fremtid, men analysen av finansieringsmodeller for NRK AS kan gi debatt om lisensen slik vi kjenner den i dag.

Kulturdepartementet har fått overrakt en analyse av finansieringsmodeller for NRK AS. Analysen er foretatt av Menon Business Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet som del av forarbeidet til den varslede stortingsmeldingen om NRK.

Dokumentet er publisert på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer