Ukategorisert

Bør finansiere seg selv

Religiøse organisasjoner bør ut av skattefinansierte budsjett, og staten bør skille lag med kirken.

Å privatisere religion er den eneste måten aktørene som kjemper om oppslutning skal få like konkurransevilkår.

Årets tall fra Statistisk sentralbyrå viser økning i medlemsmassen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke som får statstilskudd. Det var i denne kategorien 587 000 medlemmer per 1. januar 2014, en økning på syv prosent sammenlignet med fjorårets tall.

Kristendom er klart størst av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke som får statstilskudd med over 337 000 medlemmer. Islam har132 135 medlemmer, ifølge statistikken.

Innbyggertallet i Norge per 1 januar 2014 var 5 109 000.

Mest lest

Arrangementer