Ukategorisert

Arbeiderpartiet vil øke skattene

Satt opp mot alle inntektene fra skatter og avgifter, foreslår Arbeiderpartiet en beskjeden økning av politikernes makt i partiets statsbudsjettforslag for 2015.

Økning av skatter av og avgifter på noen milliarder kroner er noe de alle fleste i Norge tåler på en grei måte. Skatteøkninger er likevel gal metode for å møte fremtidens utfordringer, og det gir politikerne mer makt.

Arbeiderpartiet foreslår å øke skatter og avgifter med om lag tre milliarder kroner sammenlignet med dagens nivå. Det er det samme samlede skatte og avgiftsnivået som regjeringen Stoltenberg II styrte etter i 8 år, ifølge Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2015.

De som setter regjeringens forslag opp mot Arbeiderpartiets forslag vil se at likhetene er mye større enn ulikhetene. I økonomisk politikk er Høyre og Arbeiderpartiet nære familiemedlemmer.

Mest lest

Arrangementer