Ukategorisert

Arbeiderpartiet vil øke skattene

Satt opp mot alle inntektene fra skatter og avgifter, foreslår Arbeiderpartiet en beskjeden økning av politikernes makt i partiets statsbudsjettforslag for 2015.

Økning av skatter av og avgifter på noen milliarder kroner er noe de alle fleste i Norge tåler på en grei måte. Skatteøkninger er likevel gal metode for å møte fremtidens utfordringer, og det gir politikerne mer makt.

Arbeiderpartiet foreslår å øke skatter og avgifter med om lag tre milliarder kroner sammenlignet med dagens nivå. Det er det samme samlede skatte og avgiftsnivået som regjeringen Stoltenberg II styrte etter i 8 år, ifølge Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2015.

De som setter regjeringens forslag opp mot Arbeiderpartiets forslag vil se at likhetene er mye større enn ulikhetene. I økonomisk politikk er Høyre og Arbeiderpartiet nære familiemedlemmer.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.