Ukategorisert

Arbeiderpartiet vil øke skattene

Satt opp mot alle inntektene fra skatter og avgifter, foreslår Arbeiderpartiet en beskjeden økning av politikernes makt i partiets statsbudsjettforslag for 2015.

Økning av skatter av og avgifter på noen milliarder kroner er noe de alle fleste i Norge tåler på en grei måte. Skatteøkninger er likevel gal metode for å møte fremtidens utfordringer, og det gir politikerne mer makt.

Arbeiderpartiet foreslår å øke skatter og avgifter med om lag tre milliarder kroner sammenlignet med dagens nivå. Det er det samme samlede skatte og avgiftsnivået som regjeringen Stoltenberg II styrte etter i 8 år, ifølge Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2015.

De som setter regjeringens forslag opp mot Arbeiderpartiets forslag vil se at likhetene er mye større enn ulikhetene. I økonomisk politikk er Høyre og Arbeiderpartiet nære familiemedlemmer.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
    Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!