Ukategorisert

Gjeldskrisen

Det er nå 54 kommuner på ROBEK-listen.

De siste dagene har det vært fokus på gjeldskrisen, blant annet på grunn av oppslag på VG Nett.

Norske ungdommer under 24 år har en halv milliard i svartelistet gjeld. Fagfolk mener ungdommer kan for lite om personlig økonomi, ifølge VG.

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FrP, mener personlig økonomi bør inn i skolen, i en skole der matematikk allerede er et viktig fag.

–Det er et stort problem. Vi må bevisstgjøre ungdom og sørge for at de har nok kunnskap om personlig økonomi. Jeg og Frp mener at personlig økonomi bør inn i skolen. Elevene må lære at om man tar opp et forbrukslån, så må det nedbetales, sier Wiborg til NRK.

Å bruke for mye penger er et problem som gjelder langt flere enn unge mennesker. Det gjelder for eksempel kommuner, altså sentrale partnere for staten i driften av velferdsstaten. Kommunene har godt kvalifisert personell som skal være rådgivere for de folkevalgte. Likevel klarer politikerne å bruke penger som fulle sjømenn. Beklager valg av ord, men de fleste vet hva fulle sjømenn betyr i en artikkel om økonomi.

Fellesnevneren for kommuner som er registrert i ROBEK, er bruk av for mye penger. I dag er 54 kommuner registrert, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tallet på «svartelistede kommuner» har vært nokså stabilt i en årrekke.

Holdninger til penger er trolig langt viktigere enn økonomi som fag i skolen. Ingen kan over tid ha større utgifter enn inntekter. Til slutt går det galt, uansett om det gjelder en ung mann i 20-årene eller en kommune med flere tusen innbyggere.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Tags:

Mest lest

Arrangementer