Notiser

Tilskuddskurs for lag og foreninger

Det er så mange støtteordninger i Norge, og mange av dem er skattefinansiert, at det blir arrangert kurs for lag og foreninger i hvordan få fatt i penger.

NAV og Arendal kommune inviterer lag og foreninger til gratis tilskuddskurs den 1. desember, ifølge kommunens nettsider.

Mest lest

Arrangementer