Ukategorisert

En forferdelig avgift

I Norge har vi mange dårlige avgifter, avgifter som regulerer forbruk og som finansierer velferdsstaten. Det politiske flertallet innfører nok en elendig avgift!

Avgiften skribenter tenker på er plast- og papirposeavgiften på 1,50 kroner per plastpose. Det skal gi vel én milliard kroner i statskassen, penger politikerne bruker for å opprettholde mer eller mindre gode ordninger. 1,50 i avgift for en plastpose vil for mange kanskje bli oppfattet som en bagatell for privatøkonomien, men det vil med dagens forbruk av poser bli en betydelig utgift for gjennomsnittsfamilien og for butikker som ønsker å yte kundene god service.

Istedenfor for kutt i skattefinansierte utgifter er det flertall for en plast- og papirposeavgift. Avgiften blir ikke innført av miljøhensyn. Politikerne trenger penger for å videreutvikle en stat som allerede er for stor. Det er tragisk, det er fryktelig irriterende at vi har skattekåte politikere.

SFT eller Miljødirektoratet mener plastposer er et lite miljøproblem. I 2008 ble det gjort en undersøkelse som viser at rundt 80 prosent av plastbæreposene blir brukt til håndtering av avfall og svært få poser havner i naturen. Tallene har sannsynligvis ikke blitt verre med årene ettersom fokuset på miljø og gjenvinning har økt.

Neste gang du hører politikere fra det politiske flertallet snakker om å bekjempe fattigdom, minn dem på plast- og papirposeavgiften på 1,50 kroner per plastpose.

Mest lest

Arrangementer