Ukategorisert

Vil øke skattetrykket!

Stortingets minste parti ønsker betydelig høyere skattetrykk.

Miljøpartiet De Grønne skal ha ros for at de åpent og ærlig innrømmer at de ønsker høyere skatter og avgifter, og dermed et samfunn med mindre frihet. I partiets alternative statsbudsjett blir skatter og avgifter økt med cirka 38 milliarder kroner.

Satt opp mot størrelsen på statsbudsjettet er ikke 38 milliarder kroner ekstremt mye, men det er mye målt opp mot hvor mye borgerne allerede betaler i skatter og avgifter.

Miljøpartiet De Grønne vil bruke mindre oljepenger enn regjeringen, men fortsatt bruker partiet mye oljepenger. Miljøparti ja, men også miljøpartiet er avhengig av en oljedopet økonomi for å få hjulene til å gå rundt.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bruken av oljepenger 164 milliarder kroner. Miljøpartiet De Grønne bruker 16 milliarder mindre oljekroner enn regjeringen.

Stortinget slutter seg naturlig nok ikke til forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og det er helt greit.

Mest lest

Arrangementer