Ukategorisert

Gode argument mot bevæpning av politiet

Det er delte meninger blant liberalister når det gjelder generell bevæpning av politiet, men selv tilhengere av bevæpning bør sette pris på innspillene Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og André N. Skjelstad kommer med i dette representantforslaget.

I forslaget skinner det klart og tydelig igjennom at Venstre ikke ønsker generell bevæpning av politiet. Venstre-trioen kommer med gode poeng i dokumentet som er publisert på Stortinget.no.

Nybø, Rotevatn og Skjelstad synes det er sterkt beklagelig at spørsmålet om generell bevæpning av politiet ikke har blitt utredet. De tar ikke innover seg Myhrer-utvalgets utredning ettersom utvalget ikke hadde som mandat å vurdere generell bevæpning av politiet, men skulle vurdere en oppdatert våpeninstruks innenfor et regelverk med fortsatt ubevæpnet politi.

Forslagsstillerne reagerer også på at spørsmålet om generell bevæpning skal overlates til politiet selv. Politiets rolle og oppgaver i et rettssamfunn, som det norske, er i høyeste grad et spørsmål for norske myndigheter, for fellesskapet og for folkevalgte organer å ta stilling til. Forslagsstillerne har merket seg debatten om hvorvidt det er mulig for regjeringen å innføre en ny hjemmel for generell bevæpning uten at Stortinget har vedtatt det, og hvorvidt dagens politilov gir hjemmel for en så vid adgang til generell bevæpning som det legges opp til i våpeninstruksen.

Norge er i dag det eneste landet i Norden som ikke har et politi med full bevæpning. Venstre-politikerne skriver i dokumentet at politiet i Sverige skyter seks ganger så ofte som her til lands, hvis man også tar hensyn til befolkningsmengden. Én person dør hvert år, og åtte personer blir skadd av politiskudd. Hvert tiende skudd fra svensk politi er vådeskudd som er resultat av feil håndtering av våpen. Uansett hvor trent politiet er, viser statistikken at risikoen for å skyte feil person, eller for å skyte riktig person på feil sted, øker ved generell bevæpning.

Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og André N. Skjelstad ber Stortinget vedta at regjeringen skal legge frem en sak som klargjør at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted, og der hovedreglene om bevæpning av politiet inntas i politiloven.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer