Ukategorisert

Store forskjeller mellom kommunene

Det er betydelige forskjeller mellom kommunene i bruk av skattefinansierte penger på kirkelige driftsutgifter per innbygger.

For lesere som mener det blir brukt for mye penger på dette formålet, er det mulig å påvirke kommunen gjennom nominasjonen til valg 2015, og valget av både parti og politikere.

Alta kommune i Finnmark bruker for eksempel 380 kroner per innbygger, mens Bykle i Aust-Agder bruker 2 477 kroner i snitt på det vi kan omtale som kirken.

Det er Vårt Land som presenterer oversikten.

Liberaleren vil ha et fullstendig skille der kirken får full frihet, mens også ansvaret med å finansiere aktivitetene uten å belaste skattefinansierte budsjett.

Mest lest

Arrangementer