Ukategorisert

Enorme forskjeller eller store likheter?

Ut fra nyhetsbrevet til Arbeiderpartiet skulle man tro det var enorme forskjeller mellom regjeringen og Arbeiderpartiets budsjettforslag.

Det er det ikke! Det er noen milliarder kroner som skiller Arbeiderpartiet fra regjeringspartiene. Noen milliarder kroner i et statsbudsjett er småpenger!
APNyhetsbrev

Innholdet i denne delen av Aps nyhetsbrev er hentet fra et innlegg i finansdebatten som pågår på Stortinget.

Er regjeringens statsbudsjettforslag dårlig, må Arbeiderpartiets forslag også være det. Så små er forskjellene i norsk politikk.

Mest lest

Arrangementer