Ukategorisert

Enorme forskjeller eller store likheter?

Ut fra nyhetsbrevet til Arbeiderpartiet skulle man tro det var enorme forskjeller mellom regjeringen og Arbeiderpartiets budsjettforslag.

Det er det ikke! Det er noen milliarder kroner som skiller Arbeiderpartiet fra regjeringspartiene. Noen milliarder kroner i et statsbudsjett er småpenger!
APNyhetsbrev

Innholdet i denne delen av Aps nyhetsbrev er hentet fra et innlegg i finansdebatten som pågår på Stortinget.

Er regjeringens statsbudsjettforslag dårlig, må Arbeiderpartiets forslag også være det. Så små er forskjellene i norsk politikk.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ja til bompengerJa til bompenger
    Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
  • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
    Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?