Ukategorisert

Mer skal på bordet

Det beste i dag er at rapporten Grenselause pengespel – krev ny teknologi ny regulering? ikke får råde grunnen alene i debatten om norsk spillpolitikk.

Kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag fått overlevert en rapport. Det er en arbeidsgruppe som har utredet hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer den eksisterende pengespillreguleringen. Arbeidsgruppen består blant annet av representanter fra Norsk Rikstoto og Norsk Tipping, aktører som lever godt av forbudslinja.

–Rapporten gir et godt faktagrunnlag for departementets videre arbeid med pengespillfeltet. Det sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding, publisert på Regjeringen.no.

Departementet har flere pågående prosesser på pengespillfeltet. Blant annet er det satt i gang en utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensmodell for pengespillmarkedet. Denne utredningen vil bli overlevert 15. januar, ifølge kulturministeren.

Mest lest

Arrangementer