Notiser

Stadig flere alderspensjonister

Det gir utfordringer at mange borgere blir veldig gamle med dagens system.

I 2013 var det 800 350 alderspensjonister i Norge, 5,3 prosent mer enn i 2012. Utbetalingene av alderspensjon var i 2013 på mer enn 164 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 9,4 prosent fra året før. Alderspensjon utgjorde 41,4 prosent av de totale utbetalingene fra NAV til befolkningen i 2013, melder Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer