Ukategorisert

Kjøreplan for kjønnsnøytral verneplikt

Forsvaret har på eget nettsted, forsvaret.no, publisert en kjøreplan for prosessen med kjønnsnøytral verneplikt som Stortinget vedtok i oktober.

Selv om det er lett å slippe unna militær førstegangstjeneste uten negative konsekvenser, vil kjønnsnøytral verneplikt ramme mange kvinner. Ja, du kan risikere å måtte være statens slave.

Dette skjer fremover, ifølge forsvaret:

– Loven trer i kraft 1. januar 2015.
– 1997-årskullet blir det første som omfattes av allmenn verneplikt.
– I januar 2015 får de første tilsendt sesjon del 1. De siste årene har jenter måtte svare på sesjon del 1, men forskjellen fra neste år er at de ikke lenger selv kan velge om de vil avtjene førstegangstjenesten. Da er de vernepliktige og må møte på lik linje med menn hvis de blir innkalt.
– Etter sesjon del 1 vil en del bli kalt inn til sesjon del 2. De første kalles inn høsten 2015.
– I juli 2016 starter de første som omfattes av lovendringen sin førstegangstjeneste i Forsvaret.

Det er mulig å fylle forsvarets organisasjon med personell uten noen former for verneplikt eller tvangsordninger. Forsvaret, som henter pengene fra statskassen, har alle muligheter til å være konkurransedyktig i kampen om arbeidstakere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer