Ukategorisert

En tidsaktuell interpellasjon

Sveinung Rotevatn (V) med en aktuell interpellasjon til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Spørsmålet til statsråden handler om valgordningen i disse reformtider.

Arbeidet med å skape større og mer robuste kommuner er i gang i store deler av landet. På rekordtid har kommune-Norge tatt fatt i utfordringene fra regjeringen. Over 250 kommuner er i gang med prosessen, et løp som forhåpentligvis gir færre kommuner og en mer effektiv offentlig sektor – selv om regjeringen toner ned de økonomiske argumentene for kommunesammenslåinger.

Rotevatn har sendt inn en interpellasjon som glir rett inn i debatten om kommunestruktur:
«Kommune- og regionreforma vil medføre endringar i kommune- og fylkesstrukturen. Større kommunar gjev nye utfordringar for lokaldemokratiet, og ein ny regionstruktur vil medføre ei endring av ordninga med valdistrikt som fylgjer fylkesgrensene – og kanskje også på lengre sikt valdistrikta ved stortingsval. Dagens valordning har dessutan mange utfordringar. Noreg har m.a. motteke kritikk frå OSSE ved fleire høve, og det har vore diskusjon om veljarane sitt reelle høve til å påverke listene. Korleis vil statsråden sikre at demokratiet kjem styrka ut av kommune- og regionreforma, og vil statsråden parallelt med reformarbeidet starte arbeidet med tilpassing av valordninga?»

Interpellasjonen er til behandling, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer