Ukategorisert

NRK er en gigantisk konkurrent

Skattefinansierte NRK har et bredt tilbud, noe som gir private aktører enorme utfordringer.

Medietilsynet har utarbeidet en rapport om medieaktører i samme områder som NRKs nyhets- og aktualitetstjenester.

Det er Kulturdepartementet som har bestilt rapporten. Rapporten inneholder en detaljert oversikt over riksdekkende, regionale og lokale medier. At private aktører ikke fokuserer mer på de negative virkninger av NRKs størrelse, er merkelig.

Det vil bli laget en stortingsmelding om NRK, en melding som blir lagt frem første halvdel av 2015. Medietilsynets rapport vil bli brukt som underlag i en analyse av de konkurransemessige virkningene av et utvalg av NRKs tjenester. Forhåpentligvis kan stortingsmeldingen gi en nødvendig debatt om NRKs størrelse og virksomhet på viktige områder.

Tags:

Mest lest

Arrangementer