Ukategorisert

Medlemsrot: På tide å holde tilbake penger fra Den norske kirke?

Dagbladet skriver at flere kommuner vil holde tilbake pengestøtte til Den katolske kirke i Norge, på grunn av kritikkverdig registrering av medlemmer. Da er tiden overmoden for å redusere pengestøtten til Den norske kirke.

Det er klart at Den katolske kirkes medlemspraksis er kritikkverdig. Noe kirkens øverste leder i Norge, biskop Bernt Eidsvig selv har innrømmet.

For noen år siden fikk jeg valgkort for Kirkevalget i statskirken. Jeg har aldri vært medlem, og jeg sa ganske kraftig ifra. Jeg var langt fra det eneste ikke-medlemmet som fikk valgkort. Statskirken fikk kritikk for rot i sitt register. Men jeg kan ikke huske at noen tok til orde for å holde tilbake pengestøtten statskirken (nå «Den norske kirke«) får så rikelig av. Til tross for den store formuen kirken har.

Egentlig bør all skattefinansiert støtte til religiøse grupperinger og livssynssamfunn opphøre. Så kan den enkelte selv finansiere sitt livssynssamfunn. Naturligvis bør skattenivået reduseres tilsvarende beløpet ulike støtteordninger til livssynssamfunn utgjør.

Mest lest

Arrangementer