Ukategorisert

Milliardene vil rulle

Dersom mat i barnehage og skole skal være skattefinansiert, vil det bety nye milliardutgifter over offentlige budsjett til foreldre med barn.

Seks av ti foreldre med barn i barnehagealder vil at barnet deres skal få alle måltider servert i barnehagen, ifølge Dagsavisen.

Skattefinansiert skolemat har vært diskutert lenge, uten at ordningen er innført som de mest offensive politikerne har lovet. Det er de samme argumentene tilhengere og motstandere kan bruke i debatten om måltider i barnehagen.

Skattefinansiert mat i skole- og/eller barnehage betyr at politikerne må øke inntektene eller kutte poster på budsjettet for å få plass til den nye matordningen. Kuttmentaliteten blant politikerne er lav, og det betyr økt skatt for å finansiere mattilbudet. Økt skatt i et land der skattetrykket allerede er altfor høyt, er en motbydelig tanke.

Ja til privatfinansiert mat!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jon Reina
6 years ago

Jeg har bodd de siste tretti årene i Sverige der tre av barna mine derfor også har trått sine barneår i barnehave (daghjem), førskole, barneskole, ungdomsskole og senere i gymnasiet. Altså på læresteder der elevene har blitt servert varm skolemat som en naturlig og integrert del av deres skoledag. Under alle disse årene der både barnas mamma og pappa har vært i arbeid, så har det vært veldig betryggende å vite at barna våre har inntatt den føde de trenger for dagen i et sosialt stimulerende miljø sammen med sine medelever og lærere. Det er nemlig noe ganske annet enn… Read more »

Fra arkivet