Ukategorisert

Milliardene vil rulle

Dersom mat i barnehage og skole skal være skattefinansiert, vil det bety nye milliardutgifter over offentlige budsjett til foreldre med barn.

Seks av ti foreldre med barn i barnehagealder vil at barnet deres skal få alle måltider servert i barnehagen, ifølge Dagsavisen.

Skattefinansiert skolemat har vært diskutert lenge, uten at ordningen er innført som de mest offensive politikerne har lovet. Det er de samme argumentene tilhengere og motstandere kan bruke i debatten om måltider i barnehagen.

Skattefinansiert mat i skole- og/eller barnehage betyr at politikerne må øke inntektene eller kutte poster på budsjettet for å få plass til den nye matordningen. Kuttmentaliteten blant politikerne er lav, og det betyr økt skatt for å finansiere mattilbudet. Økt skatt i et land der skattetrykket allerede er altfor høyt, er en motbydelig tanke.

Ja til privatfinansiert mat!

Mest lest

Arrangementer