Notiser

Forbud fremmer smugling

I 2014 beslagla tollerne 11 kilo syntetisk narkotika, en dobling sammenlignet med 2013, ifølge de nyeste tallene fra Toll.no.

Dagens forbudslinje gir kriminelle aktører betydelig rom for illegal omsetning.

Fra arkivet