Ukategorisert

Foreslå kandidater til Fritt Ords Pris 2015

Sitter du på gode forslag til Fritt Ords Pris 2015?

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.

Fritt Ord mottar gjerne forslag til aktuelle kandidater. Forslaget bør være på maks. 4000 tegn, med en kortfattet beskrivelse av kandidatens innsats og en poengtert begrunnelse for at vedkommende fortjener prisen.

Fristen for å foreslå kandidater er satt til 9. februar.

Mest lest

Arrangementer