Ukategorisert

Strengere regler betyr redusert ytringsfrihet

Ameen Chilwan, styrelederen i Det muslimske samfunnet i Trondheim, ønsker strengere regler for hva mediene kan publisere.

Det er uklart hvordan Ameen Chilwan skal redusere ytringsfriheten gjennom strengere regler. Det er også vanskelig, eller helt umulig, å lage en mal som skal passe alle aktørene som vi kan legge i kategorien «media».

–Å vedta en lov for dette er for sterkt. Men jeg mener de etiske reglene for pressen må defineres på en bedre måte, hvor man er enige om noen etiske og moralske verdier slik at ingen føler seg fornærmet. Det hadde vært bedre for samfunnet, sier Chilwan til Adressa.no.

Ett av problemene kan være at det allerede eksisterer etiske regler for medieaktører. Karikaturer av Muhammed ble ikke publisert tidligere slik de burde blitt, og denne gangen bruker utenlandske aviser sladder på bilder fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Sladder er flaut, veldig flaut – selv om vi forsvarer retten til å bruke sladd.

Ytringsfriheten skal etter Liberalerens mening være ukrenkelig, men den private eiendomsretten kan og bør begrense hvor ytringene kan finne sted. Uenig? Svar med ytring, ikke med våpen!

Les Ytringsfriheten min får du ikke! Je suis Charlie!

Mest lest

Arrangementer