Ukategorisert

Strengere regler betyr redusert ytringsfrihet

Ameen Chilwan, styrelederen i Det muslimske samfunnet i Trondheim, ønsker strengere regler for hva mediene kan publisere.

Det er uklart hvordan Ameen Chilwan skal redusere ytringsfriheten gjennom strengere regler. Det er også vanskelig, eller helt umulig, å lage en mal som skal passe alle aktørene som vi kan legge i kategorien «media».

–Å vedta en lov for dette er for sterkt. Men jeg mener de etiske reglene for pressen må defineres på en bedre måte, hvor man er enige om noen etiske og moralske verdier slik at ingen føler seg fornærmet. Det hadde vært bedre for samfunnet, sier Chilwan til Adressa.no.

Ett av problemene kan være at det allerede eksisterer etiske regler for medieaktører. Karikaturer av Muhammed ble ikke publisert tidligere slik de burde blitt, og denne gangen bruker utenlandske aviser sladder på bilder fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Sladder er flaut, veldig flaut – selv om vi forsvarer retten til å bruke sladd.

Ytringsfriheten skal etter Liberalerens mening være ukrenkelig, men den private eiendomsretten kan og bør begrense hvor ytringene kan finne sted. Uenig? Svar med ytring, ikke med våpen!

Les Ytringsfriheten min får du ikke! Je suis Charlie!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
6 years ago

Dette var en meget god kommentar, Solvik! Det er her snakk om å sette fingeren på et menneskesyn som går ut på retten til ikke å bli krenket og fornærmet, en rett som hverken kan eller bør eksistere i et land med offentlig samtale. Det er også på høy tid å ta et generaloppgjør med personer som mener det er all right å ty til vold for «å hevne» en reell eller innbildt krenkelse. Det er dessverre flere slike personer enn vi liker å tenke oss, og de finnes på flere steder enn i outrerte religiøse miljøer, jfr. den svenske… Read more »

Andreas
Andreas
6 years ago

«hvor man er enige om noen etiske og moralske verdier slik at ingen føler seg fornærmet»

Vel, det er ganske enkelt. Hvis målet er at ingen føler seg fornærmet behøver man ingen regler. Man kan bare legge ned det meste som heter «media». Jeg ser ikke for meg at VG/Dagbladet/NRK/TV2/etc. klarer å lage en artikkel/reportasje/something som ikke fornærmer en eller flere personer. Det er bare særdeles tørre fagpublikasjoner som blir igjen etter en sånn opprensning.

Fra arkivet