Ukategorisert

Litt ros til Arbeiderpartiets skolematforslag

Det beste, det absolutt beste med Arbeiderpartiets forslag om skattefinansiert skolemat, er finansieringsmodellen.

Arbeiderpartiets helseutvalg går inn for at alle barn skal ha lovfestet rett til skolemat. For å finansiere dette foreslår utvalget å kutte barnetrygden med 350 kroner måneden, ifølge NRK.no.

Skattefinansiert skolemat har vært en het potet i en del år, noe Liberalerens lesere har merket. Mange forslag har blitt fremmet, men fellesnevneren på forslagene har vært nye utgifter opp på en allerede stor utgiftsside når det gjelder barnefamilier. Derfor er det befriende å se at Arbeiderpartiet prioriterer innenfor kjente rammer, uten å øke skattefinansierte utgifter. Eller; de prioriterer innenfor kjente rammer dersom regnestykket går opp. Om regnestykket går opp er fortsatt umulig å si med hundreprosent sikkerhet. Ingen vet helt sikkert hva en skolematordning kommer til å koste.

En del foreldre og foresatte kommer til å reagere dersom barnetrygden blir redusert, men mange av disse vil helt sikkert ha skolemat. Alle kan ikke få alt i pose og sekk! Det er flott at Arbeiderpartiets helseutvalg tar det til etterretning.

Liberalister, og spesielt Liberaleren, setter klare grenser for politikk, altså definerer hva som er politiske oppgaver og hva borgerne skal løse uten politiske vedtak. Skolemat er ikke en offentlig oppgave, selv om Arbeiderpartiet får litt skryt i denne artikkelen.

Dersom Stortinget vedtar en ordning med skattefinansiert skolemat, overtar staten nok et område i det som bør være em naturlig del av den private barneomsorgen. Når det gjelder kosthold bør barn, ungdommer, foreldre og foresatte sette rammene slik tradisjonen er i Norge.

Mest lest

Arrangementer