Ukategorisert

Mer om pelsdyrnæringen

Hva mener statsråden om at næringen så systematisk og åpenbart har oversett Stortingets og regjeringens forutsetning for statlig tilskudd i over 11 år?

Det er Rasmus Hansson (MDG) som stiller spørsmålet til landbruks- og matministeren. Det skal bli spennende å høre hvor sterke ord Sylvi Listhaug bruker i svaret til stortingsrepresentanten. Listhaug er i utgangspunktet ikke en stor tilhenger av skattefinansierte subsidier, men har ingen ting imot arbeidsplassene næringen har skapt.

Hele spørsmålet, sendt inn av Rasmus Hansson:
«Norsk pelseksport mottar årlig rundt 40 mill. kroner i subsidier samt 900 000 kroner til avlsarbeid. I tildelingsbrev fra Statens landbruksforvaltning vektlegges avlskrav, jf. St.meld. nr. 12 (2002-2003). NOU 2014: 15 stadfester at næringen ikke har avlet som forutsatt i dyrevernmeldingen, også på tross av forskrift og dyrevelferdsloven. Heller ikke metoder for temming av dyrene benyttes. Hva mener statsråden om at næringen så systematisk og åpenbart har oversett Stortingets og regjeringens forutsetning for statlig tilskudd i over 11 år?»

Det er spørretime på Stortinget på onsdag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer