Ukategorisert

For eller mot rasismeparagrafen?

Den unge mannen som slang drit til TV2-reporter Kadafi Zaman har utvilsomt brutt straffelovens § 135 a.

TV2-innslaget fra mandag kveld har fått massiv dekning i ulike medier og på sosiale medier. TV2-reporter Kadafi Zaman ble kalt «muslimjævel» av en ungdom eller ung mann som var i demonstrasjonsområdet da TV2-repporteren jobbet.

Den såkalte rasismeparagrafen, eller § 135, er klinkende klar:
«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile legning, leveform eller orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.»

Den unge mannens uttalelser må være lovbrudd! Dessverre!

At holdninger som faktisk eksisterer kommer frem i lyset gjennom offentlige debatter, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene. Liberaleren mener ytringsfriheten er mer verdifull enn rasismeparagrafen!

Mest lest

Arrangementer