Notiser

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Et nytt Civita-notat er publisert. Naturlig nok etterlyser Eirik Løkke og Torstein Ulserød nye løsninger på et område der politikken ikke har fungert.

At Civita-miljøet er mer liberal på dette området enn de ikke-sosialistiske partiene er knapt nok noen nyhet, men det er spennende å vite at notatet vil bli lest av Høyre-politikere som alltid har frontet en mislykket narkotikapolitikk.

Ja til legalisering av narkotika!

Tags:

Mest lest

Arrangementer