Ukategorisert

Bør tvinge NRK til lavere aktivitet

Ingen annen allmennkringkaster koster hver enkelt lisensbetaler mer penger enn den norske. Det viser tallene fra Den europeiske kringkasterunionen, tall som Dagbladet presenterer.

Det er politikerne som har ansvaret for at NRK koster mye for mange borgere. Kringkastingsavgiften er en lovpålagt skatt som Stortinget fastsetter hvert år. Avgiften blir delt i to terminer, med forfall 31. januar og 31. juli, og dette er muligens årsaken til at mange ikke tenker så mye over kostnadene NRK gir for husholdningen.

Stortinget har bestemt at kringkastingsavgiften skal tilfalle NRK. Høye inntekter gir som regel et høyt aktivitetsnivå og tilsvarende høye utgifter. NRK har tre TV-kanaler, en haug med radiokanaler og et stort nettsted, for å nevne tilbud som er godt synlig for befolkningen.

Dersom Stortinget reduserte kringkastingsavgiften, ville NRK blitt tvunget til å legge om driften. Redusert NRK-aktivitet ville bidratt til vekst hos private aktører som gjennom dagens NRK-modell får store utfordringer. Det er kamp om oppslutningen, og politikerne har gitt NRK ekstra gode vilkår i kampen.

Kringkastingsavgiften er i år på 2 756,16 kroner.

Mest lest

Arrangementer