Notiser

Flere straffet for narkotika

Store skattefinansierte beløp blir brukt for å straffe personer for narkotikaforbrytelser.

29 600 personer ble straffet for forbrytelser i 2013. Av disse hadde over 13 800 narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer