Ukategorisert

Må få frihet til å bestemme egne kursholdere

I dag har det vært en stor sak i mediene, med ulike vinklinger, om at Max Hermansen ikke får være kursholder i regi av Opplæringskontoret for service og samferdsel .

Selv om Opplæringskontoret for service og samferdsel har samarbeid med ulike offentlige aktører, styrt av politikerne, er dette en privat bedrift. For private bedrifter er avtalefriheten helt sentral, altså inngå avtaler med dem som skal være tilknyttet bedriften. Dersom bedriften ikke ønsker Max Hermansen som foredragsholder og kursholder, har eierne eller de som styrer på vegne av eierne friheten til å bestemme dette.

Dette er et glimrende eksempel på at den private eiendomsretten begrenser ytringsfriheten og slik bør det være. Politikerne trenger ikke begrense ytringsfriheten i lovverket. Privat eiendomsrett kommer til å regulere dette på en ypperlig måte.

Max Hermansen fronter Pegida i Norge.

Mer om Opplæringskontoret for service og samferdsel, på proff.

Mest lest

Arrangementer