Ukategorisert

Må få frihet til å bestemme egne kursholdere

I dag har det vært en stor sak i mediene, med ulike vinklinger, om at Max Hermansen ikke får være kursholder i regi av Opplæringskontoret for service og samferdsel .

Selv om Opplæringskontoret for service og samferdsel har samarbeid med ulike offentlige aktører, styrt av politikerne, er dette en privat bedrift. For private bedrifter er avtalefriheten helt sentral, altså inngå avtaler med dem som skal være tilknyttet bedriften. Dersom bedriften ikke ønsker Max Hermansen som foredragsholder og kursholder, har eierne eller de som styrer på vegne av eierne friheten til å bestemme dette.

Dette er et glimrende eksempel på at den private eiendomsretten begrenser ytringsfriheten og slik bør det være. Politikerne trenger ikke begrense ytringsfriheten i lovverket. Privat eiendomsrett kommer til å regulere dette på en ypperlig måte.

Max Hermansen fronter Pegida i Norge.

Mer om Opplæringskontoret for service og samferdsel, på proff.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Larz
Larz
6 years ago

Hm… Vet ikke om jeg uten videre kan følge denne argumentasjonen. Med mindre Hermansen frivillig har signert en arbeidsavtale som eksplisitt begrenser hans rett til et hvilket som helst politisk engasjement på fritiden, så bør han da vel ikke kunne sies opp fra sin stilling? Hvis han derimot har brukt stillingen til å fremme sin politiske agenda stiller saken seg selvsagt annerledes. Men utfra det jeg har fått med meg fra media i dag, er Hermansen «sykemeldt» fordi han angivelig ikke deler arbeidsgivers verdigrunnlag. Pass opp, for her kan liberalistene fort bli de neste!

Fra arkivet